parallax background

Opšti uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja su dogovor između premiumhosting.rs („Premium Hosting“ ili „mi“) i Vas („Korisnika“ ili „Vas“).

Ovaj dogovor uspostavlja opšte uslove i pravila korišćenja proizvoda i usluga koje pruža premiumhosting.rs (Premium Hosting).

Korišćenjem naših usluga saglasni ste sa ovim pravilnikom. Ukoliko niste saglasni sa ovim pravilnikom nemate pravo na korišćenje naših usluga.


Pravo na nalog

a) Registracijom na ovaj sajt se slažete sa ovom politikom
b) Ukoliko koristite naše usluge u ime trećeg lica saglasni ste da ste ovlašćeni da obavežete treću stranu sa ovim uslovima i da upravljate uslugama umesto nje.
c) Vaša je odgovornost da dostavite tačne, trenutne i kompletne informacije u registracionim formama, uključujući mejl adresu koja se ne nalazi na domenu koji zakupljujete. Ukoliko dođe do bilo kakvih prijava zloupotrebe na tu mejl adresu ćete biti kontaktirani. Takođe, preuzimate odgovornost za redovno ažuriranje Vaših kontakt podataka za Vaš nalog. Premium Hosting nije odgovoran za bilo kakve propuste, ograničenja, istekle domene zbog ne ažuriranih kontakt informacija povezanih sa Vašom uslogom. Ukoliko želite da proverite ili promenite Vaše kontakt informacije, to možete učiniti na našem Klijent Portalu. Pružanje lažnih informacija bilo kakve vrste će rezultirati brisanjem Vašeg naloga i svih Vaših usluga. Ukoliko kupujete usluge kao što su posvećeni serveri, .rs domeni možemo od Vas zahtevati Jedinstveni Matični Broj Građana ili sken lične karte ili pasoša. Nemogućnost pružanja ovih informacija može rezultirati odbijanju Vaše narudžbine.
d) Saglasni ste da ste u potpunosti odgovorni za Vaš nalog i sve korake koje činite. Vaša je odgovornost da održavate sve Vaše lozinke sigurnim.
e) Usluga i podaci koje pruža Premium Hosting su hostovani u Nemačkoj (DE) osim ukoliko nije drugačije istaknuto. Ukoliko pristupate servisu van Nemačke volonterski prihvatate transfer informacija i takođe se slažete da naša baza, upotreba i čuvanje i deljenje Vaših informacija se vrši u skladu sa zakonima Nemačke i ne nužno u nadležnosti države u kojoj se vi nalazite.

Transfer

Naš tim će se potruditi da vam pomogne da prebacite Vaš sajt kod nas. Transfer je gest naše ljubaznosti. Ne pravimo nikakve garancije u pogledu dostupnosti, mogućnosti ili vremena potrebnog za završetak transfera. Svaka hosting kompanija je drugačije konfigurisana, i neke hosting platforme čuvaju podatke na nekompatibilan ili vlasnički format, što nam može učiniti veoma teškim, ako ne i nemogučim, da migriramo neke podatke Vašeg naloga. U nekim slučajevima možda nećemo biti u mogućnosti da vam pomognemo u transferu podataka sa starog hostinga. Besplatna usluga migracije podataka je dostupna trideset (30) dana od datuma Vaše registracije. Transfer van ovog roka će biti naplaćen; kontaktirajte naš tim da dobijete cenu. Ni u kom slučaju Premium Hosting neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili gubljenje fajlova i podataka sa transfera na Premium Hosting. Vi ste jedini odgovorni za bekap Vaših podataka u svim okolnostima.

Sadržaj Premium Hosting-a

Osim za korisnički sadržaj, svaki sadržaj dostupan korišćenjem usluga, uključujući dizajn, tekst, grafiku, slike, video, informacije, softver, audio i druge fajlove, i njihov izbor i raspored, i sav softver koji koristimo kako bismo pružali usluge (kolektivno, „Premium Hosting sadržaj“), su vlasništvo Premium Hosting-a ili naših davalaca licence. Premium Hosting sadržaj ne sme biti menjan, kopiran, distribuiran, reprodokuvan, preuziman, prodavan ili iskorišćen u bilo kakve svrhe, u delu ili celini, osim ukoliko nije posebno dozvoljeno ovim pravilnikom. Ne smete direktno ili indirektno, dekompajlirati, rastavljati ili drugačije pokušavati da otkrijete izvorni kod ili druge poslovne tajne Premium Hosting-a. Bilo kakva upotreba sadržaja Premium Hosting-a, bez prethodne dozvole, je zabranjena i automatski će rezultirati zabranom korišćenja naših usluga ili Premium Hosting sadržaja. Svo pravo na korišćenje Premium Hosting sadržaja koji nije posebno naveden u ovom Pravilniku je rezervisano od strane Premium Hosting-a i njegovih davaoca licence.

Korisnički sadržaj

a) Možda ćete moći da postavite, držite, objavite, prikažete ili distribuirate sadržaje na ili kroz Usluge (kolektivno, „Korisničke sajtove“). Vi ste u potpunosti odgovorni za bilo kakav Korisnički Sadržaj i bilo kakve transakcije ili druge aktivnosti koje sprovodite na Korisničkim sajtovima. Postavljanjem ili distribucijom Korisničkog Sadržaja na ili kroz naše usluge, vi garantujete Premium Hosting da imate sva potrebna prava za postavljanje i redistribuciju Korisničkog Sadržaja, i da isti ne narušava ili krši prava bilo koje treće strane.Isključivo radi pružanja usluga, vi ovim dajetePremium Hosting-u ne-eksluzivnu, dozvolu da koristi, reprodukuje, javno predstavlja, menja, prevodi Korisnički Sadržaj i Korisničke sajtove.
b) Premium Hosting ne vrši kontrolu, i ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj koji prolazi kroz naše servere, rutere na Internetu. Premium Hostingt ne prati korisnički sadržaj. Međutim, vi prihvatate i slažete se da Premium Hosting može, ali nije obavezan, da odmah preduzme korektivne mere, kljčujući uklanjanje svih ili dela korisničkog sadržaja ili korisnika Veb-a, obustavi ili ukine usluge bez povraćaja novca ukoliko prekrište odredbe ovog ugovora. Ovim se slažete da Premium Hosting neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakve korektivne mere koje omože preduzeti.

Proizvodi i usluge trećih lica

a) Nezavisni dobavljači usluga Premium Hosting može ponuditi proizvode i usluge treže strane. Takvi proizvodi i usluge mogu biti u skladu sa uslovima provajdera koji pruža te usluge. Popusti, promocije i specijalne ponude trećih lica može biti predmet dodatnih ograničenja od strane provajdera treće strane. Trebalo bi da proverite uslove kupovine i upotrebu proizvoda i usluga sa pružaocem usluga čije usluge koristite. Premium Hosting ne daje bilo kakve izjave niti garancije u vezi, i nije odgovoran za, kvalitet, dostupnost, ili aktuelnost robe ili usluga koje pruža davalac treće strane. Sve transakcije koje obavljate sa dobavljačima usluga treće činite na sopstvenu odgovornost. Ne garantujemo tačnost i potpunost bilo koje informacije o trećoj strani. Premium Hosting nije agent, zastupnik, poverenik ili fidijucira Vas ili dobavljača usluga treće strane u bilo kojoj transakciji.
b) Premium Hosting kao preprodavac ili pružalac licence Premium Hosting može da deluje kao distributer ili licencor određenih usluga treće strane, hardvera, softvera i opreme koja se koristi u vezi sa uslugama. Premium Hosting neće biti odgovoran za bilo kakve promene u uslugama koje izazivaju neki proizvodi koji nisu naši npr. zastarevaju, zahtevaju izmenu ili promenu, ili na drugi način utiču na performanse usluga. Svaki kvar ili nedostaci proizvođača usluga koji nisu naši, prodati ili neprodati, licencirani ili pružani od strane Premium Hosting-a se neće smatrati kršenjem obaveza Premium Hosting-a ovim ugovorom. Sva prava ili pravne lekove koje mogu imati u pogledu svojine, licenciranja, performansi ili saglasnosti bilo kog proizvoda koji nije naš su ograničena na ona prava produžena od strane proizvođača takvih proizvoda. Imate pravo da koristite bilo koje proizvode čiji pružalac nismo mi kako je navedeno u ovom Pravilniku. Ne smete kopirati, menjati, ili raditi bilo kakve modifikacije na tim proizvodima ili da ga koristite osim u vezi sa našim uslugama. Ne smete preprodavati, transferovati, izvoziti ili re-izvoziti bilo koji proizvod ili tehničke informacije dobijene iz njih, u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonom, pravilima i propisima.
c) Sajtovi treće strane Usluge mogu da sadrže linkove ka drugim sajtovima koji nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Premium Hosting-a („Sajtovi treće strane“), kao i članci, fotografije, tekstovi, grafike, slike, dizajni, zvukovi, video, informacije i drugi sadržaj ili stavke koji potiču od treće strane („Sadržaj treće strane“). Nismo odgovorni za bilo kakav sadržaj treće strane ili sajtove treće strane kojima pristupate koristeći naše usluge. Sajtovi treće strane i sadržaj treće strane nismo istražili, pratili ili proveravali njihovu tačnost, svrshishodnost, ili kompletnost. Ako se odlučite da pristupite drugim sajtovima ili da koristite njihov sadržaj činite to na sopstveni rizik i treba da budete svesni da tamo naši uslovi i pravila nisu važeći. Trebalo bi da razmotrite uslove i pravila na snazi treće strane, njihove opšte uslove i politiku privatnosti na sajtovima kojima se krećete.

Bezbednost naloga i Premium Hosting sistemi

a) Vaša je odgovornost da se uverite da su skripte/programi instalirani pod Vašim nalogom bezbedni i da su dozvole na folderima postavljene ispravno, bez obzira na način instalacije. Kada je to moguće, postavite dozvole na sve foldere 0755 ili još restriktivinije a na fajlove 0644. Korisnici su odgovorni za sve preduzete mere na njihovom nalogu. Ovo uključuje kompromitovane podatke kao što su korisničko ime i lozinka. Od Vas se traži da koristite sigurnu lozinku. Ako koristite slabu lozinku, Vaš nalog može biti suspendovan dok ne prihvatite da koristite jaču lozinku. Ako vršimo reviziju, i utvrdimo da je lozinka slaba, obavestićemo Vas i dobićete dovoljno vremena da je promenite ili ažurirate pre nego što suspendujemo Vaš nalog.
b) Usluge, uključujući svu prateću opremu, mreže i mrežne uređaje su date samo za upotrebu klijenata. Premium Hosting, može ali nije obavezan, da prati svoje sisteme, kako bi se osiguralo da je upotreba naših resursa i opreme ovlašćena. Tokom praćenja, informacije mogu da se ispituju, snime, kopiraju i koriste za ovlašćene namene. Korišćenjem usluga, pristajete na monitoring za ove potrebe.
c) Ukoliko pronađemo neki nalog da se povezuje na nezavisne mreže ili sisteme bez odobrenja te strane biće suspendovan. Pristup mrežama ili sistemima čiji niste vlasnik zahteva pisanu saglanost treće strane. Premium Hosting može, po svom nahođenju, zahtevati dokumentaciju da dokaže da li je Vaš pristup nezavisnoj mreži ili sistemu ovlašćen.
d) Svaki nalog koji dovede da primimo izveštaj zloupotrebe (abuse report) može da se ukine ili da njihov pristup usluzi bude suspendovan. Ako ne uklonite zlonamerni sadržaj sa svog naloga nakon što ste obavešteni od strane Premium Hosting-a, zadržavamo pravo da ostavimo pristup nalogu onemogućenim.
e) Premium Hosting zadržava pravo da migrira Vaš nalog iz jednog data centra u drugi, kako bi bili u skladu sa važećom politikom tog Datacentra, loklalnim zakonima ili zbog tehničkih ili drugih razloga bez prethodnog obaveštenja.

Kompatibilnost sa uslugama

a) Slažete se da u potpunosti sarađujete sa Premium Hosting-om u vezi sa pružanjem usluga. Isključivo je Vaša odgovornost da obezbedite bilo kakvu opremu ili softver koji može biti neophodan za korišćenje usluga. U meri u kojoj vi ispunjavate obaveze prema ovom ugovoru može zavisiti Vaš učinak i Vaše obaveze. Premium Hosting nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje zbog Vašeg propusta da blagovremeno izvršite svoje obaveze.
b) Vi ste jedini odgovorni za obezbeđivanje korisničkog sadržaja i korisničkih sajtova kako bi bili kompatibilni sa hardverom i softverom koji koristi Premium Hosting za pružanje svojih usluga, koji može da se promeni sa vremena na vreme.
c) Vi ste jedini odgovorni za bekapovanje svog korisničkog sadržaja, uključujući ali ne i ograničavajući se na, bilo koji korisnički veb sajt. Premium Hosting ne garantuje da će uvek bekapovati korisnički sadržaj, a vi prihvatate rizik od gubitka bilo kog ili svog korisničkog sadržaja.

Kompatibilnost sa uslugama

a) Plaćanje unapred Vaša je odgovornost da obezbedite informacije o plaćanju i da one uvek budu ažurne, i da su svi računi plaćeni na vreme. Slažete se da platite usluge unapred pre vremenskog perioda u kome se te usluge pružaju. Ovo podleže važećim zakonima, pravilima i propisima, primljene uplate će prvo biti primenjene na najstarije neplaćene račune u Vašom nalogu.
b) Automatska obnova Ukoliko nije drugačije određen, slažete se da dok ne obavestite Premium Hosting da želite da otkažete usluge, naplata će se vršiti na automatski automatski permanentno da bi se sprečili prekidi u pružanju usluge. Koristeći pre definisane načine plaćanja npr. PayPal.
c) Troškovi Navedene naknade za usluge su bez dodatnih troškova osim ukoliko nije drugačije navedeno. Svi troškovi nisu refundabilni kada su jednom plaćeni osim ukoliko nije drugačije navedeno.
d) Kašnjenje sa plaćanjem Svi računi moraju biti plaćeni u roku od deset (10) dana od dana dospeća. Svaka račun koji nije plaćen duže od deset (10) dana može dovesti do suspenzije ili prestanka pružanja usluge. Pristup računu neće biti vraćen dok uplata nije primljena. Ukoliko ne platite ove troškove kako je ovde navedeno, Premium Hosting će suspendovati ili okončati pružanje usluga i nastaviti sa obručavanjem troškova koje ste nam proizveli. Premium Hosting neće aktivirati nove narudžbine ili nove pakete za kupce koji imaju postojeći dug na svom nalogu. Posvećeni (namenski) serveri se iznajmljuju i mogu se reizdati uzrokujući da sav sadržaj bude obrisan ukoliko ne izvršite blagovremeno plaćanje. Ukoliko kasnite sa plaćanjem mi ne obnavljamo automatski posvećene servere. Kontaktirajte Premium Hosting neposredno nakon isteka roka plaćanja računa da reaktivirate namenski server.
e) Plaćanje domena Isključivo je Vaša odgovornost da obavestite Premium Hosting putem tiketa za obnovu kupljenog domena. Podsetnici obnove domena su gest ljubaznosti Premium Hostinga i nismo odgovorni ukoliko dođe do tehničke greške i podsetnik za obnavljanje domena ne dobijete. Domeni se obnavljaju trideset (30) dana pre isteka.
f) Prevare Bilo kakva vrsta zloupotrebe ili prevare koristeći kreditne kartice, ili bilo koji drugi metod plaćanja je kršećenje ovog sporazuma. Premium Hosting može prijaviti svaki takav vid zloupotrebe ili prevare, kao što je određeno, dražvnim organima, kreditnim kompanijama, finansijskim institucijama itd.
g) Greška u računima Imate devedeset (90) dana da osporite naplatu ili plaćanje od strane Premium Hosting-a ukoliko smatrate da je evidencija pogrešna. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa troškovima na Vašem računu možete nam se obratiti putem tiketa za podršku.

Povraćaj novca

a) Posvećeni i VPS (CLOUD) serveri Nema povraćaja novca na posvećene i vps (cloud) servere.
b) Deljeni hosting i Reseller usluge Premium Hosting nudi trideset (30) dana povraćaj novca za deljeni hosting. U skladu sa uslovima opisanim u članu 11. u nastavku, ako niste u potpunosti zadovoljnim hosting servisima i ukinete nalog u roku od trideset (30) dana od potpisivanja za usluge dobićete povraćaj novca. Ovo važi samo za naknade za usluge hostinga i ne odnosi se na administrativne takse, instalacije određenih programa ili drugih naknada za podešavanje, ili naknade za bilo koje dodatne usluge.
c) Domeni Povraćaj novca za kupljene domene je tehnički nemoguć, jednom zakupljen domen se ne može otkazati (osim u izuzetnim slučajevima) sve do njegovog isteka.

Otkaz usluge i povraćaj novca

a) Način plaćanja Povraćaj novca neće biti obezbeđen ukoliko koristite neki od sledećih načina plaćanja: uplata na tekući račun, Western Union, čekovi i uputnice. Ako koristite bilo koji od ovih načina plaćanja kredit će biti postavljen na Vašem nalogu koji možete koristiti za kupovinu naših ostalih usluga.
b) Pravo na povraćaj novca Samo novi korisnici imaju pravo na povraćaj novca. Na primer, ako ste imali nalog kod nas pre, otkazan i kreiran ponovo, ili ako ste otvorili drugi nalog kod nas, nećete imati pravo na povraćaj. Povrede ovog sporazuma će vam oduzeti prava za povraćaj novca.
c) Proces otkaza usluge Možete prekinuti ili otkazati usluge davanjem pismenog obaveštenja Premium Hosting-u. U tom slučaju, dužni ste da platite sve troškove i takse nastale pre otkaza ili Premium Hosting može, po sopstvenom nahođenju, ................. Kada primimo Vaš zahtev za otkaz usluge i potvrdimo sve neophodne informacije sa vama putem mejla, obavestićemo Vas pisanim putem (obično putem mejla) da je Vaš nalog otkazan. Svi zahtevi za otkaz usluge moraju biti pokrenuti isključivo putem klijent portala kako bismo potvrdili Vaš identitet. Ovaj proces ima za cilj da smanji verovatnoću greške, lažnih / zlonamernih zahteva, a kako bi se osigurali možda Vas možemo i pozvati telefonom da potvrdimo zahtev, ukoliko se ne javite Vaši podaci će biti obrisani.
d) Strane valute Oscijalcije kursa za uplate iz inostranstva su konstantne i neizbešžne. Svaki povraćaj novca se obračunava u dinarima i održava devizni kurs koji je na snazi na dan povraćaja. Sve naknade su predmet ove oscijalcije i Premium Hosting nije odgovoran za bilo kakvu promenu u kursu između vremena plaćanja i vremena povraćaja novca.
e) Prekid Premium Hosting može da onemogući pristup uslugama, u celini ili delimično, bez prethodnog obaveštenja u slučaju da: ne platite dospele račune, prekrište ovaj pravilnik, Vaše ponašanje može da naškodi Premium Hosting-u ili drugima ili da izazove da Premium Hosting snosi odgovornost umesto Vas za Vaše postupke. U tom slučaju, Premium Hosting neće izvršiti povraćaj novca bilo kakvih taksi zbog takvog raskida, i dužni ste da platite sve Vaše dospele troškove do datuma dospeća prekida usluge. NAKON PREKIDA PRUŽANJA USLUGA IZ BILO KOG RAZLOGA, KORISNIČKI SADRŽAJ, KORISNIČKI SAJTOVI I DRUGI PODACI BIĆE IZBRISANI.

Procesor, protok i upotreba diska

a) Zabranjena upotreba diska i procesora Sva upotreba hosting prostora date od strane Premium Hosting-a podleže odredbama ovog sporazuma i smernicama za prihvatljivo korišćenje naših usluga.i. Deljeni hosting prostor može da se koristi samo za veb fajlove, aktivne mejl adrese i sadržaj sajtova. Deljeni hosting prostor ne sme biti korišćen za skladištenje (bilo medija, e-pošte ili drugih podataka), uključujući elektronske fajlove za ličnu upotrebu (deljeni hosting nije Vaš lični google drive, već je namenjen samo za datu namenu). Premium Hosting izričito zadržava pravo da pregleda svaki deljeni hosting nalog zbog prekomerne upotrebe procesora, diska i drugih resursa čija nepropisana upotreba može izazvati povredu ovog sporazuma. Premium Hosting može, po svom nahođenju da okonča pristup uslugama, primeni dodatne naknade, ili ukloni ili briše korisnički sadržaj za one naloge za koje se utvrdi da su u suprotnosti sa uslovima Premium Hosting-a.ii. Posvećeni serveri ili Virtuelni Privatni serveri su ograničeni resursima koja su dodeljeni isključivo vama u planu koji ste kupili (resursi se ne dele).
b) Upotreba protoka Iako pružamo ograničen protok uz naše deljene veb hosting pakete, na Vaš zahtev vam možemo privremeno omogućiti dodatni protok ukoliko prekoračite limit potpuno besplatno. Limit protoka postoji iz isključivo bezbednosnih razloga, kako biste uštedeli preko 50% protoka preporučujemo upotrebu CloudFlare-a.

Garancija dostupnosti (Uptime-a)

Ukoliko Vaš deljeni hosting ima nedostupnost manju od 99%, Vaš hosting će biti produžen za mesec dana besplatno. Ova garancija se ne odnosi na zakazana održavanja. Praćenje dostupnosti se vrši praćenjem dostupnosti Apache (veb servera) kao i ping-a.
Dostupnost veb servera (poslednjih 30 dana): 100% uptime
Dostupnost ping-a (poslednjih 30 dana): 100% uptime
Zašto pratimo posebno dostupnost veb servera i ping-a?
Dostupnost ping-a je dostupnost servera, dok je dostupnost veb servera dostupnost apache/nginx servisa na mašini, dostupnost servisa kao što je apache može biti smanjena zbog preopterećenja ili nepravilnosti u radu servisa, dok dostupnost ping-a je dostupnost celokupnog servera i ona se smanjje kada je u toku DDoS napad ili hardverska greška na serveru.

Pravila za preprodavce (Resellere)

a) Reselleri treba da se uvere da svaki njihov klijent se slaže sa ovim pravilnikom
b) Reselleri su odgovorni za svu podršku prema njihovim klijentima. Premium Hosting pruža podršku isključivo Reseller-u.
c) Bilo koji sadržaj koji nije u skladu sa zakonom je odgovornost Reseller-a a ne njegovog klijenta.
d) Reselleri sami sebi pružaju tehničku podršku sebi i svojim klijentima.

Deljeni nalozi

Deljeni nalozi se ne smeju preprodavati, ukoliko želite da prodajete veb hosting drugima morate postati reseller.

Promena cena

Premium Hosting zadržava pravo da promeni cene ili druge troškove u bilo kom trenutku. Mi ćemo vam obezbediti obaveštenje najmanje trideset (30) dana pre nego što promenimo cene. Vaša je isključiva odgovornost da periodično proveravate Vaše podatke o plaćanju i držite ih ažurnim.

Kuponi

Popusti i kuponi su rezervisani za nove naloge i nove klijente isključivo i ne mogu biti korišćeni za registraciju domena osim ukoliko drugačije navedeno. Ukoliko ste se pre registrovali koristeći određeni domen, ne možete se registrovati ponovo i iskoristiti novi kupon. Bilo koji nalog koji krši ovu politiku će snošiti sve troškove (kupon će biti otkazan). Zloupotreba kupona neće biti tolerisana i validna je samo za inicijalne kupovine i ne utiče na obnove ili cene obnovne usluga. Naravno Premium Hosting može kreirati specijalne kupone za postojeće klijente i obavestiti Vas o tome.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU PREMIUM HOSTING I NJEGOVI DIREKTORI, RADNICI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI VAMA ILI TREĆOJ OSOBI ZA BILO KOJU INDIREKTNU, POSLEDIČNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNENU ODŠTETU UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA U BILO IZNOSU ILI GUBITAK PODATAKA KORIŠĆENJEM NAŠIH USLUGA, ILI BILO KAKVIH KORISNIKOVIH SADRŽAJA, KORISNIKOVIH SAJTOVA ILI DRUGOG MATERIJALA PREUZETOG PREKO SERVISA, IAKO JE PREMIUM HOSTING SVESTAN ILI JE OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI OVAKVIH ŠTETA. BEZ OBZIRA NA SVE ŠTO JE U SUPROTNOSTI SADRŽANO U OVOM DOKUMENTU, ODGOVORNOSTI PREMIUM HOSTINGA KA VAMA, ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZBOG BILO KAKVE OPTUŽBE, I BEZ OBZIRA NA OBLIK, JE OGRANIČEN NA IZNOS UPLATE, AKO IH IMA, OD STRANE PREMIUM HOSTINGA ZA USLUGE U PRVA TRI (3) MESECA. OVO JE ZBIRNO OGRANIČENJE. POSTOJANJE VIŠE OD JEDNE ŽALBE NEĆE DA POVEĆA TO OGRANIČENJE.

Obeštećenje

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i štititi Premium Hosting, naše saradnike i njihove službenike, direktore, zaposlene i agente (svake „obeštećene partije“ i, kolektivno, u „obeštećene strane“) od i protiv bilo kakvih zahteva odštete, gubitaka, obaveza, akcija, zahteva, postpuaka (bez obzira da li pravni ili administrativni), i troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na takse, razumne advokatske troškove). pretnje, popunjene od strane trećih lica koje proizilaze zbog Vašeg korišćenja naših usluga. Uslovi ovog člana su na snazi i nakon raskida ugovora.

Arbitraža

Ukoliko Premium Hosting i klijent ne mogu doći do dogovora može biti pokrenuto van-sudsko pravno posredovanje. Ograničenje odgovornosti Premium Hosting neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju Vaš posao može pretrpeti. Premium Hosting ne daje nikakve garancije bilo kakve vrste eksplicitno ili implicitno za usluge. Premium Hosting odriče bilo kakve garancije za prodaju ili pogodnost za određenu svrhu, uključujući gubitak podataka usled kašnjenja, neuspeha isporuke, pogrešnih isporuka, kao sve prekide usluga izazvanih od strane naših zaposlenih.

Rezervne kopije i gubitak podataka

Vi koristite naše usluge na svoj sopstveni rizik. Premium Hosting usluga bekapa se pokreće jednom dnevno i briše bilo kakav prethodni bekap. Samo jedna verzije bekapa se drži u toku jednog dana. Ova usluga je dostupna isključivo korisnicima deljenog hostinga kao gest ljubaznosti od stranePremium Hosting-a.
Bilo koji deljeni nalog koji koristi više od 20 GB prostora neće biti bekapovan sa izuzetkom mysql baze podataka. Svi fajlovi će međutim i dalje biti mirrorovani na drugi hard disk kao zaštita od prestanka rada jednog od hard diskova.

Ograničena garancijaDostavljanje podataka organima reda

Premium Hosting može otkriti korisničke informacije organima reda bez neophodnog obaveštenja korisnika. Mi u potpunosti sarađujemo sa vladama širom sveta.

Promene ovog Pravilnika

a) Možemo izmeniti, dodati, obrisati delove ovog pravilnika bilo kada. Ukoliko budemo pravili veće izmene ovog pravilnika, obavestićemo Vas najmanje trideset (30) dana posle promene. Saglasni ste na bilo kakve promene ovog pravilnika nastavkom korišćenja naših usluga.
b) Premium Hosting zadržava pravo da menja, dodaje ili onemogući bilo koje usluge bilo kada.

Pojedinosti

Ako bilo koja odredba ili deo bilo koje odredbe ovog sporazuma se utvrdi da nije u skladu sa zakonom, nevažeća ili neprimenljiva od strane nadležnog suda, preostale odredbe i delovi (osim ukoliko nije drugačije naznačeno) istog ostaju na snazi.

Odricanje

Neuspeh ili kašnjenja od strane Vas ili Premium Hosting da ostvari bilo koje pravo definisano ovim ugovorom ne smatra se odricanjem istih, niti će pojedinačno ili delimično ostvarivanje nekog prava ili pravnog leka. Svako kršenje nekih od uslova ovog Pravilnika od strane bilo koje strane ovog ugovora će predstavljati odricanje.

Prepisivanje

Ne možete dodeljivati ili prenositi ovaj ugovor bez prethodne pismene saglasnosti Premium Hosting-a. Svaki pokušaj kršenja ovog Pravilnika biće ništavan i bez sile i efekta. Premium Hosting može dodeliti svoja prava i obaveze po osnovu ovog Pravilnika, a može da angažuje podizvođače ili sredstva u vršenju svoje dužnosti i ostvarivanje svojih ugovornih prava, bez saglasnosti korisnika. Ovaj sporazum će biti obavezujući i važiće u korist ugovorne strane i njihovih naslednika i dodeljenih dozvola.

Viša sila

Nijedna strana nije odgovorna za kašnjenje u izvršenju svojih obaveza definisanih ovim Ugovorom (osim neuspeha da da se izvrši plaćanje) ako je izazvala takav propust ili kašnjenje, direktno ili indirektno, zbog snaga van kontrole kao što su poplava, vatra, poplave, delovanja rata ili terorizma, više sile prekida transporta ili komunikacija, nestašica ili neuspeha treće strane da ispuni svoje obaveze po ovom ugovoru.

Obaveze treće strane

Osim ukoliko nije drugačije izričito navedeno u ovom Pravilniku, ništa u ovom Sporazumu nije namerno, niti bilo šta ovde se može tumačiti kao dodela bilo kakvih prava bilo kojoj drugoj osobi osim ugovorne strane i njihovih nasledniika. Bez obzira na gore navedeno, korisnik prihvata i saglasan je da svaki dobavljač proizvoda treće strane ili usluga koji je identifikovan kao korisnik treće strane, imaju pravo da direktno sprovode uslove ovog ugovora u odnosu na svojim proizvodima ili uslugama protiv korisnika kao da je strana u ovom sporazumu.

Korisnički portal